Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd berekenen

Berekenen

Wanneer kunt u met pensioen?

Met behulp van de pensioenleeftijd berekening kunt u snel en eenvoudig zelf berekenen op welke datum u volgens de overheid met pensioen kunt. De pensioenleeftijd is voor veel mensen gekoppeld aan de AOW leeftijd en juist op dit gebied is er de laatste tijd veel veranderd.
Bent u geboren voor 1 januari 1948, dan zal er voor u waarschijnlijk niet veel veranderen en is uw pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948, dan is uw pensioenleeftijd afhankelijk van uw geboortedatum. Met de pensioenleeftijd rekenmodule kunt u eenvoudig zelf, op basis van uw geboortedatum, uw pensioenleeftijd berekenen.

Let op: In de Wet Versnelde Verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is nu dus nog niet voor iedereen bekend, maar is op basis van de gemiddelde levensverwachting in 2017 met 3 maanden verhoogd naar 67 en 3 maanden. Dit is echter nog maar een eerste stap. Het CBS publiceert periodiek de prognose gegevens over de levensverwachting waaruit we nu al kunnen concluderen dat de pensioenleeftijd nog veel verder zal stijgen.
De exacte AOW-leeftijd wordt vanaf 2017 steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. In 2017 wordt dus de definitieve AOW-leeftijd voor 2022 vastgesteld. In 2018 wordt de AOW leeftijd voor 2023 vastgesteld, enzovoort.

Verwachting pensioenleeftijd

Volgens de meest recente prognose cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de pensioenleeftijd de komende jaren verder gaan stijgen. Dit betekent:
- in 2025, pensioenleeftijd 68,
- in 2033, pensioenleeftijd 69,
- in 2041, pensioenleeftijd 70,
- in 2050, pensioenleeftijd 71.
Hierbij hebben we alle tussenliggende verhogingen met 3 maanden nog niet genoemd. U kunt met onze rekenmodule snel uitrekenen wat dit voor u betekent.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd dat de mensen mogen stoppen met werken en deze is door de opbouw van het pensioen vaak gekoppeld aan de AOW leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen lag in 2013 nog op 61,7 jaar, maar dat getal was nog gebaseerd op een 65 jarige pensioenleeftijd. Bent u geboren na 1 januari 1948 dan is de AOW leeftijd en dus ook uw pensioenleeftijd gekoppeld aan uw geboorte datum en die is dan hoger dan 65. De gemiddelde pensioenleeftijd zal naar verwachting de komende jaren verder gaan stijgen.

Pensioenleeftijd berekening

Deze berekening is gebaseerd op de huidige regeling zoals is overeengekomen door de Tweede en Eerste Kamer (2015). In de pensioenleeftijd berekening is dus ook de stijging op basis van levensverwachting meegenomen.

Om uw pensioenleeftijd te kunnen berekenen kunt u in onderstaande module uw geboortedatum invullen.

 

Bereken pensioenleeftijd

Geboortedatum:


Vragen en/of informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u, na aanleiding van bovenstaande pensioenleeftijd berekening, een aantal vragen heeft. Mogelijk wilt u meer informatie over eerder stoppen met werken of wilt u eens uitrekenen hoe uw financiële situatie er na uw pensionering uitziet. U kunt zich in dat geval het beste laten voorlichten door een onafhankelijke pensioenadviseur. Meestal is het eerste gesprek of kennismakingsgesprek bij een onafhankelijke pensioenadviseur gratis. Tijdens dit gesprek krijgt u de kans om de belangrijkste vragen te stellen en kan de adviseur over het algemeen al snel bepalen wat er in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

Rekenhulp aanvullend pensioen

 

 

Attentie: De berekening is uitsluitend bedoeld ter informatie en is gebaseerd op de AOW en pensioenleeftijd berekening zoals de Rijksoverheid overheid deze heeft bekendgemaakt. Hoewel wij veel aandacht hebben besteed om de berekening zo correct mogelijk uit te voeren en wij altijd trachten met de meest actuele formules en prognoses (CBS: Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2015-2060) te rekenen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze berekening. Lees ook onze disclaimer.

 

Nb. De berekening is gebaseerd op javascript omdat bijna alle browsers dit ondersteunen. Om de berekening uit te kunnen voeren moet javascript in uw browser ingeschakeld zijn.

 

 

berekenen