Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd berekenen

Berekenen

Disclaimer

Voordat u de op deze website geboden informatie gaat bekijken en de daarop geboden informatie gaat gebruiken, willen wij u graag u attent maken op de volgende regels voor uw bezoek aan onze website.

Informatie op deze site is geen advies.
De op of via deze website aangeboden informatie is bedoeld voor algemene informatie doeleinden en mag niet worden gebruikt in plaats van advies.

Juistheid van informatie.
Hoewel we veel aandacht hebben besteed aan het samenstellen van deze website, kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.  De informatie die wij op deze website publiceren, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

Onze rol.
Wij bemiddelen niet in financiële producten. Onze activiteiten zijn dan ook niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiële producten, zoals in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt bedoeld.

Verwijzingen en links naar derden.
Op deze site kan worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Hoewel wij deze informatie wel eerst bekijken, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. De inhoud van de sites van derden is de verantwoordelijkheid van de aanbieders van die sites.

Auteursrechten.
Wij behouden alle rechten met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie. Het is daarom niet toegestaan om zonder onze toestemming de inhoud van deze website over te nemen of te vermenigvuldigen.

Toepassingsgebied.
Onze website is gericht op de Nederlandse markt.

 

Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die onze website biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Met deze privacyverklaring proberen wij u inzicht te geven in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

Wij begrijpen en respecteren de wens van onze bezoekers voor privacy, en passen deze dan ook toe voor de bezoekers van onze site.
Alle informatie die wij hebben verzameld wordt:
- gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren
- gebruikt om de inhoud en/of ontwerp van onze website aan te passen voor elke individuele bezoeker
- gebruikt om onze bezoekers in te lichten over veranderingen op de website
- gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn.

Email adres informatie
Email adres informatie wordt alleen verzameld wanneer een gebruiker met ons heeft gecommuniceerd per email of ons vrijwillig deze informatie heeft gegeven, zoals door email communicatie of door het invullen van ons contact formulier en zal niet zonder uw toestemming worden gedeeld met derden.

Postadres Informatie
Postadres informatie wordt alleen verzameld wanneer een gebruiker ons vrijwillig deze informatie heeft gegeven, gegeven, zoals door email communicatie of door het invullen van een van onze contact formulier en zal niet zonder uw toestemming worden gedeeld met derden.

Telefoonnummer Informatie.
Wij nemen alleen telefonisch contact op met bezoekers die online hun telefoonnummers hebben gegeven indien wij dit noodzakelijk vinden of indien u hier zelf om verzocht heeft. Wanneer u ons uw telefoonnummer heeft gegeven, zullen wij dit alleen delen met derden als wij menen u hierdoor beter van dienst te kunnen zijn of als u ons hier toestemming voor heeft gegeven.

Cookies
Wij kunnen cookies gebruiken om de instellingen van bezoekers te bewaren en om de in het verleden gedane activiteiten op de site te registeren, om zodoende een nog betere service te kunnen geven aan bezoekers die terugkeren naar onze site. Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om  advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Lees ook ons cookie verklaring.

Wanneer ons informatiebeleid in de toekomst verandert, zullen wij de veranderingen op onze site zetten om u dit te laten weten en u de gelegenheid te bieden om al dan niet hier mee akkoord te gaan. Als u bezorgt bent over hoe deze informatie wordt gebruikt, controleer dit dan regelmatig op onze site. Als u denkt dat deze site niet het beleid voert zoals dat is vermeld, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat onze website voortdurend in ontwikkeling is. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring om te zien hoe wij ons privacybeleid toepassen.

 

berekenen