Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd berekenen

Berekenen

Wanneer kunt u met pensioen?

Met behulp van de pensioenleeftijd berekening kunt u snel en eenvoudig zelf berekenen op welke datum u volgens de overheid met pensioen kunt. De pensioenleeftijd is voor veel mensen gekoppeld aan de AOW leeftijd en juist op dit gebied is er de laatste tijd veel aan het veranderen.
Bent u geboren voor 1 januari 1948, dan zal er voor u waarschijnlijk niet veel veranderen en is uw pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948, dan is uw pensioenleeftijd afhankelijk van uw geboortedatum. Met de pensioenleeftijd rekenmodule kunt u zelf op basis van uw geboortedatum uw pensioenleeftijd berekenen.

Let op: Er bestaan op dit moment meerdere mogelijkheden waarop uw pensioenleeftijd berekend kan worden. We trachten alle mogelijkheden om uw pensioendatum te berekenen in de rekenmodule aan te bieden. De laatste optie met de versnelde vervroeging van de AOW leeftijd moet echter nog goedgekeurd worden door de Eerste kamer (Tweede kamer is inmiddels akkoord!).

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd dat de mensen mogen stoppen met werken en deze is door de opbouw van het pensioen vaak gekoppeld aan de AOW leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen ligt in 2013 nog op 61,7 jaar, maar dat getal was nog gebaseerd op een 65 jarige pensioenleeftijd. Bent u geboren na 1 januari 1948 dan is de AOW leeftijd en dus ook uw pensioenleeftijd gekoppeld aan uw geboorte datum en die is dan hoger dan 65. De gemiddelde pensioenleeftijd zal naar verwachting de komende jaren gaan stijgen.

Pensioenleeftijd berekening

Er zijn op dit moment 3 manieren waarop de pensioendatum berekent kan worden en met behulp van de rekenmodule kunt u alle drie deze manieren eenvoudig zelf laten uitrekenen.
- Methode 1. Pensioenleeftijd volgens huidige regeling (geldig tot 2024). Met deze methode kunt u de pensioenleeftijd uitrekenen, op basis van de AOW leeftijd verhoging welke tot 2024 al bekend is. Na 2024 zal de AOW leeftijd opnieuw verhoogd gaan worden en gekoppeld gaan worden aan de levensverwachting. Deze verhoging zal minstens 5 jaar eerder bekend gemaakt worden dus in 2019 zal bekend worden gemaakt met hoeveel de AOW leeftijd zal gaan stijgen. Deze verhoging is nog niet meegenomen in de eerste berekening.
- Methode 2. Deze berekening is gebaseerd op de huidige regeling, maar is aangevuld met de stijging van de AOW leeftijd op basis van de levensverwachting. Deze formules en cijfers om de levensverwachting in de bepaling van de AOW leeftijd te kunnen bepalen zijn bekend en worden door een aantal pensioeninstanties dan ook al gebruikt bij de bepaling van uw pensioen en pensioenleeftijd.
- Methode 3. Deze berekening is gebaseerd op de versnelde AOW leeftijd verhoging zoals inmiddels al is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Volgens deze plannen zal de AOW leeftijd niet pas in 2023 zijn verhoogd naar 67, maar zal dit al in 2021 gebeuren. Ook hier hebben we de AOW leeftijd na 2021 vastgesteld op basis van de levensverwachting tabellen met een terugstelling van 2 jaar.
Samenvatting:
Methode 1 berekent de pensioenleeftijd op basis van de AOW leeftijd zoals nu bekend en tot maximaal 67 jaar.
Methode 2 berekent de pensioenleeftijd op basis van de AOW leeftijd zoals nu bekend en neemt de toekomstige AOW verhoging (op basis van levensverwachting) mee in de berekening.
Methode 3 berekent de pensioenleeftijd op de bijna dezelfde manier als methode 2, maar houdt alvast rekening met de onlangs door de Tweede Kamer goedgekeurde plannen.

Om uw pensioenleeftijd te kunnen berekenen moet u in onderstaande module uw geboortedatum invullen en een keuze maken uit de drie methodes.

 

Bereken pensioenleeftijd

Geboortedatum:

AOW regeling:
Huidige regeling (geldig tot 2024)
Regeling o.b.v. levensverwachting (vanaf 2024)
Plannen regeerakkoord (mogelijk vanaf 2021)


Vragen en/of informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u, na aanleiding van bovenstaande pensioenleeftijd berekening, een aantal vragen heeft. Mogelijk wilt u meer informatie over eerder stoppen met werken of wilt u eens uitrekenen hoe uw financiƫle situatie er na uw pensionering uitziet. U kunt zich in dat geval het beste laten voorlichten door een onafhankelijke pensioenadviseur. Meestal is het eerste gesprek of kennismakingsgesprek bij een onafhankelijke pensioenadviseur gratis. Tijdens dit gesprek krijgt u de kans om de belangrijkste vragen te stellen en kan de adviseur over het algemeen al snel bepalen wat er in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

 

Attentie: De berekening is uitsluitend bedoeld ter informatie en is gebaseerd op de aow en pensioenleeftijd berekening zoals de Sociale Verzekering Bank en de Rijksoverheid overheid deze heeft bekendgemaakt. Hoewel wij veel aandacht hebben besteed om de berekening zo correct mogelijk uit te voeren en wij altijd trachten met de meest actuele formules en tabellen te rekenen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze berekening. Lees ook onze disclaimer.

 

Nb. De berekening is gebaseerd op javascript omdat bijna alle browsers dit ondersteunen. Om de berekening uit te kunnen voeren moet javascript in uw browser ingeschakeld zijn.

 

 

berekenen